Qui som?

 • Col·legi Oficial de Metges
 • El Col·legi Oficial de Metges Illes Balears (COMIB) és una corporació de dret públic amb estructures de formació democràtica formada per metges i metgesses, llicenciades i llicenciats en Medicina i Cirurgia que exerceixen la seva professió a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El Col·legi gaudeix de plena capacitat jurídica per obrar. I el seu representant és el President. El COMIB, tal com el concebem avui, és la continuació directa del Col·legi Mèdic-Farmacèutic fundat a Palma el 1882 «amb la lloable finalitat d'instruir-se i il·lustrar-se els uns als altres». Després d'haver passat per diferents seus des de la seva fundació, la seu col·legial de Palma es troba al Passeig Mallorca des de 1967. Per la seva banda, la seu de Menorca va adquirir un edifici situat a la plaça de Sant Francesc l'any 1971, mentre que a Eivissa es va instal·lar a les instal·lacions del carrer Catalunya a principis dels anys vuitanta del segle passat.

  PRESENT I FUTUR DEL COMIB

  Després de més de 125 anys d'activitat, el COMIB ha fet un doble compromís. D'una banda, l'obtenció del Segell de Qualitat ISO: 9001, com resultat d'una voluntat de millorar contínuament els serveis que ofereix el Col·legi i d'altra banda, el pla de RSC que respon a la intenció d'obrir l'entitat a la societat en general, tenint en compte els diferents grups d'interès.

  MISSIÓ, PER A QUÈ EXISTEIX L'ORGANITZACIÓ?

  La missió amb la qual es crea el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears és: La salvaguarda dels principis deontològics i ètics-socials de la professió mèdica, l'organització de l'exercici professional, la representació i defensa dels interessos dels professionals mèdics, així com facilitar l'exercici de la professió per part dels membres, tot això amb l'objectiu principal de garantir de manera independent un dels drets fonamentals dels ciutadans: SALUT.

  VISIÓ, QUÈ VOL SER EL COL·LEGI EN ELS PROPERS ANYS?

  La visió del Col·legi Oficial de Metges Illes Balears és ser una organització:

  • → Dinàmica i moderna i que proporcioni al professional metge el que és necessari per al seu millor desenvolupament professional, oferint serveis que aportin valor afegit, que siguin diferenciadors i que facilitn la qualitat de la seva pràctica assistencial al col·lectiu col·legial.
  • → Que faci partícip al col·lectiu col·legial del dia a dia a través d'una gestió transparent i en la recerca de la millora contínua.
  • → Una institució oberta i compromesa que col·labori amb la societat i el seu entorn. Entre el col·lectiu, associacions de pacients, administració pública i altres col·lectius d'interès en l'àmbit sanitari que cercan el benefici general.
  • → Una institució responsable i implicada en el respecte al medi ambient i al desenvolupament d'un entorn natural sostenible i saludable.
  VALORS CORPORATIUS

  Els valors del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears inclouen tant els principis de responsabilitat social i sostenibilitat com els tradicionals associats a la defensa i representativitat de la professió mèdica.

  Els valors que s'estableixen a continuació constitueixen la filosofia institucional i tenen com a objectiu generar un compromís compartit i una cultura pròpia en l'organització.

  • → Professionalitat en la manera d'actuar en totes i cadascuna de les activitats, productes i serveis que ofereixi.
  • → Transparència en el govern de la desafecció social, econòmica i ambiental als grups d'interès.
  • → Qualitat en la nostra gestió a la recerca de la millora contínua dels nostres processos.
  • → Vocació de servei als nostre col·lectiu i a la societat.
  • → Compromís amb els interessos i necessitats del nostre col·lectiu i de la societat en general
  • → Proximitat i participació social promovent la nostra presència en la nostra realitat social.
  • → Independència en la presa de decisions.
  • → Implicació amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible.