Reserva de sales

 • Reserva de sales per a no col·legiats

  El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears posa a disposició dels col·legiats i de les entitats relacionades amb el sector sanitari diferents espais per a la celebració d'actes i reunions.

  L'horari d'ús de les sales es circumscriu exclusivament de dilluns a divendres de 8:15 a 18:45 hores, encara que es valoren sol·licituds fora d'aquest horari. En el període d'estiu (1 de juliol al 15 de setembre), Nadal i Setmana Santa l'horari d'ús de les sales s'estableix de 8:15 a 14:30 hores.

  Les sales son gratuïtes per als metges col·legiats, societats científiques mèdiques, col·legis professionals sanitaris, associacions sense ànim de lucre i ONGs.

  Per més informació, pot posar-se en contacte per les següents vies:

  Telèfon: 971 722200 (Ext. 1129-1153)

  Email: formacion@comib.com

 • Dades del sol·licitant o entitat sol·licitant
   
   
   
   
     Ponent principal
   
  Dades fiscals
  Extres

  Addicionals:

  Detall de la sol·licitud

  Sala:

  Capacitat:

  Lloc:

  Import:

  IVA:

  Total:


  Abans d'enviar aquest formulari, ha de llegir la Informació bàsica sobre protecció de dades que es troba més avall.

  Els camps marcats amb * són obligatoris

  Al fer click en el botó "Reservar" manifesta haver llegit aquesta informació.

  IMPORTANT

  - Sempre que hagin de presentar una ponència ha d'aprovar-se 24 hores abans al col·legi de metges, no es poden portar portàtils. Han de portar la ponència gravada en un disc o en un pen-drive

  - Sempre que existeixi una entitat patrocinadora organitzadora, o que realitzi qualsevol classe de publicitat en l'acte, haurá d'abonar l'import per ús de sala, tot si el sol·licitant sigui un col·legiat, qui es farà responsable directe del pagament, si no ho fes l'entitat.

  - D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals han estat emmagatzemades en el nostre fitxer automatitzat amb la finalitat de remetre-li informació d'interès col·legial. Vostè té dret a accedir a les seves dades emmagatzemades en el nostre fitxer d'usuaris, rectificar-les, cancel·lar-les, així com oposar-se al seu tractament. Per exercir el seu dret d'accés, modificació, cancel·lació o oposició al seu tractament li preguem ho faci a través de correu electrònic dirigit a formacion@comib.com

  ANNEX I

  1. En el cas que l'acte estigui organitzat amb la col·laboració d'altres entitats alienes a aquesta corporació (institucions, laboratoris, empreses, entitats i iniciatives amb ànim de lucre) i / o realitzi qualsevol classe de publicitat en l'acte s'haurà d'abonar el import per ús de sala, tot i que el sol·licitant sigui un col·legiat, qui es farà responsable directe del pagament, si no ho fes l'entitat. El pagament s'haurà de realitzar amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de l'activitat. En cas contrari es considerarà sense efecte la reserva.

  2. El signant o organitzador de l'acte procurarà dur tot el material necessari per a la realització de la mateixa (folis, fotocòpies, bolígrafs, carpetes, punters, aigües per als assistents ...). En aquest cas, hauran d'estar a l'escola, com a mínim, 24 hores abans de l' esdeveniment.

  3. Quan les reunions tinguin lloc en horari diferent, ressenyat com a horari d'obertura, o en dissabtes, els sol·licitants s'encarregaran de la despesa del personal que es posa a la seva disposició, amb independència que siguin o no col·legiats.

  4. Es recomana que, prèviament a l'acte, s'acudeixi al COMIB per a realitzar una prova de la projecció del material audiovisual que utilitzarà.

  5. A excepció del portàtil, no està permès portar a l'escola cap equip audiovisual aliè a aquest. Només es facilitarà el suport audiovisual contractat prèviament a través del document de sol·licitud de reserva.

  6. No podrà entrar al COMIB personal tècnic aliè a aquest.

  7. El responsable de la reserva de l'aula garantirà el manteniment de l'ordre i decor, així com un ús racional de les instal·lacions i dels mitjans audiovisuals que es posin a la seva disposició, assumint el cost dels possibles desperfectes ocasionats. Queda terminantment prohibida la manipulació del cablejat dels ordinadors, descàrregues de programes i instal·lació de USBs sense autorització prèvia.

  8. Excepte autorització expressa per escrit, no s'utilitzarà el nom de "Col·legi de Metges" per avalar l'activitat a realitzar o obtenir amb ell benefici econòmic ni d'altra índole.

  9. El COMIB es reserva el dret d'acceptar o rebutjar qualsevol proposta, sense necessitat de motivar-la.  Al fer click en el botó "Reservar" manifesta haver llegit aquesta informació.

Informació bàsica de Protecció de Dades

Responsable: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.

Finalitat: Tramitació de la sol·licitud, ordenació i control de la professió, gestió interna del Col·legi i tramesa de comunicacions comercials.

Legitimació: Exercici de potestats públiques, compliment de lleis i estatuts del Col·legi, consentiment per a la remissió de comunicacions comercials de tercers.

Destinataris: Les dades seran comunicades en compliment de les lleis vigents, dels estatuts del Col·legi o amb el consentiment previ dels interessats.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre la Protecció de Dades en la política de privacitat per a col·legiats, publicada en el portal de la privacitat del Col·legi a https://www.comib.com/el-colegio/portal-privacidad/

Copyright © 2022 COMIB