Codi deontològic

  • Codi de Deontologia Mèdica
  • Aquest Codi serveix per confirmar el compromís de la professió mèdica amb la societat a la qual presta el seu servei, incloent l'avanç dels coneixements cientificotècnics i el desenvolupament de nous drets i responsabilitats de metges i pacients. Les pautes contingudes en ell han de distingir-se de les imposicions descrites en les lleis. En tractar-se de normes d'obligat compliment s'ha mantingut el principi general que sempre va inspirar la seva redacció: codificar només aquelles conductes i situacions que siguin assumides per la majoria de la col·legiació, sense trencar la consciència de ningú, ni violentar els fonaments ètics que garanteixen la convivència d'un ampli col·lectiu, que necessàriament ha de tenir i mantenir opinions diferents davant alguns dilemes, que l'exercici d'una medicina cada cop més complexa planteja.

    Descarregar