• Validar CSV formació
  • Dades del registre associat