Reserva de sales

 • Reserva de sales per a no col·legiats

  El Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears posa a disposició de les entitats relacionades amb el sector sanitari diferents espais per a la celebració d'actes i reunions.

  L'horari d'ús de les aules se circumscriu exclusivament de dilluns a divendres:
  -Seu de Mallorca: de 8.15 a 19.45 h
  -Seu de Eivissa: de 8.15 a 18.45 h
  -Seu de Menorca: de 10.15 a 17.45 h

  En el període d'estiu (28 de juny al 9 de setembre), Nadal i Setmana Santa l'horari d'ús de les sales s'estableix de 8.15 a 14.30 h a la seu col·legial de Mallorca, i de 10.15 a 13.30 h a les seus col·legials d'Eivissa i Menorca.

  Les sales son gratuïtes per les societats científiques mèdiques, col·legis professionals sanitaris, associacions sense ànim de lucre i ONGs.

  Per més informació, pot posar-se en contacte per les següents vies:

  Telèfon: 971 722200 (Ext. 1129-1153)

  Email: formacion@comib.com

 • Dades del sol·licitant o entitat sol·licitant
   
   
   
   
     Ponent principal
   
  Dades fiscals
  Extres

  Addicionals:

  Detall de la sol·licitud

  Sala:

  Capacitat:

  Lloc:

  Import aproximat subjecte a la confirmació per part de l'organització:

  IVA:

  Total:


  Abans d'enviar aquest formulari, ha de llegir la Informació bàsica sobre protecció de dades que es troba més avall.

  Els camps marcats amb * són obligatoris

  Al fer click en el botó "Reservar" manifesta haver llegit aquesta informació.

  IMPORTANT

  - Sempre que hagin de presentar una ponència ha d'aprovar-se 24 hores abans al col·legi de metges, NO ES PODEN PORTAR PORTÀTILS, HAN DE PORTAR LA PRESENTACIÓ GRAVADA EN UNA MEMÒRIA USB.

  - Sempre que existeixi una entitat patrocinadora organitzadora, o que realitzi qualsevol classe de publicitat en l'acte, haurá d'abonar l'import per ús de sala, tot si el sol·licitant sigui un col·legiat, qui es farà responsable directe del pagament, si no ho fes l'entitat.

  ANNEX I

  1. En el cas que l'acte estigui organitzat amb la col·laboració d'altres entitats alienes a aquesta corporació (institucions, laboratoris, empreses, entitats i iniciatives amb ànim de lucre) i / o realitzi qualsevol classe de publicitat en l'acte s'haurà d'abonar el import per ús de sala, tot i que el sol·licitant sigui un col·legiat, qui es farà responsable directe del pagament, si no ho fes l'entitat. El pagament s'haurà de realitzar amb un mínim de 15 dies d'antelació a l'inici de l'activitat. En cas contrari es considerarà sense efecte la reserva.

  2. El signant o organitzador de l'acte procurarà dur tot el material necessari per a la realització de la mateixa (folis, fotocòpies, bolígrafs, carpetes, punters, aigües per als assistents ...). En aquest cas, hauran d'estar a l'escola, com a mínim, 24 hores abans de l' esdeveniment.

  3. Quan les reunions tinguin lloc en horari diferent, ressenyat com a horari d'obertura, o en dissabtes, els sol·licitants s'encarregaran de la despesa del personal que es posa a la seva disposició, amb independència que siguin o no col·legiats.

  4. Es recomana que, prèviament a l'acte, s'acudeixi al COMIB per a realitzar una prova de la projecció del material audiovisual que utilitzarà.

  5. No està permès portar al col·legi cap equip audiovisual aliè al mateix. Només es facilitarà el suport audiovisual contractat prèviament a través del document de sol·licitud de reserva.

  6. No podrà entrar al COMIB personal tècnic aliè a aquest.

  7. El responsable de la reserva de l'aula garantirà el manteniment de l'ordre i decor, així com un ús racional de les instal·lacions i dels mitjans audiovisuals que es posin a la seva disposició, assumint el cost dels possibles desperfectes ocasionats. Queda terminantment prohibida la manipulació del cablejat dels ordinadors, descàrregues de programes i instal·lació de USBs sense autorització prèvia.

  8. Excepte autorització expressa per escrit, no s'utilitzarà el nom de "Col·legi de Metges" per avalar l'activitat a realitzar o obtenir amb ell benefici econòmic ni d'altra índole.

  9. El COMIB es reserva el dret d'acceptar o rebutjar qualsevol proposta, sense necessitat de motivar-la.  Al fer click en el botó "Reservar" manifesta haver llegit aquesta informació.

Informació bàsica de Protecció de Dades

Responsable: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del COMIB a dpd@comib.com.

Finalitat: Tramitació de la seva sol·licitut.

Drets: :Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la Informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la política de privacitat de la web, publicada a https://www.comib.com/ca/portal-de-la-privacitat-del-comib/