Reclamació y Recursos

 • Suggeriments o queixes

  Benvingut o benvinguda a la Bústia d'opinions del COMIB, creada per a que totes les ciutadanes i ciutadans puguin informar-nos o aconsellar-nos sobre accions, conductes i activitats.

 • Dades personals

   

  Dades del centre

  Indiqueu el mitjà pel que desitja tenir constància de la presentació de la seva queixa o suggeriment.


  Rebut el suggeriment o queixa, la unitat responsable de la seva contestació informarà l'interessat de les actuacions realitzades i de les mesures adoptades en un plaç de 20 dies hàbils.

  Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la califació de recurs administratiu.

Informació bàsica de Protecció de Dades

Responsable: Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.

Finalitat: Tramitació de la sol·licitud, ordenació i control de la professió, gestió interna del Col·legi i tramesa de comunicacions comercials.

Legitimació: Exercici de potestats públiques, compliment de lleis i estatuts del Col·legi, consentiment per a la remissió de comunicacions comercials de tercers.

Destinataris: Les dades seran comunicades en compliment de les lleis vigents, dels estatuts del Col·legi o amb el consentiment previ dels interessats.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional detallada sobre la Protecció de Dades en la política de privacitat per a col·legiats, publicada en el portal de la privacitat del Col·legi a https://www.comib.com/el-colegio/portal-privacidad/

Copyright © 2022 COMIB