Associacions de pacients

 • Responsabilitat Civil
 • El COMIB té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva a través de l'asseguradora SHAM, en col·laboració amb l'especialista en intermediació d'assegurances MEDICORASSE expert en responsabilitat civil en el sector de la salut.

  L'asseguradora SHAM és especialista en el sector sanitari, social des de fa més de 90 anys, sent líder a França i amb una gran presència a Espanya per la qual es garanteix la seguretat dels nostres sòcies o socis a través d'una oferta basada en la prevenció, consultoria d'assegurances i servei.

  Per què SHAM?

  SHAM, un equip d'experts disposa de diverses especialitats acompanya el col·legiat o col·legiada a l'estudi de les seves necessitats de forma personalitzada dissenyar la solució més adequada per al seu cas i ajudar-lo a gestionar els danys, així com a rebre la seva indemnització.

  Les cobertures són les següents:

  • →600.000 € per reclamació 1.200.000 € per anualitat
  • →1.200.000 € per reclamació / 2.400.000 € per anualitat
  • →2.000.000 € per reclamació / 4.000.0000 € per anualitat

  En cas d'inhabilitació professional per Sentència Judicial i/o Expedient Administratiu, sempre que no siguin conductes intencionades: fins a 1800 € al mes durant dos anys.

  La prima s’estableix en funció de l'especialitat i de l'activitat que realitza el col·legiat o col·legiada en el moment de contractació de la pòlissa. L'assistència jurídica gratuïta es dona des del primer moment en què el col·legiat comunica qualsevol reclamació, a més de comptar amb l'assessorament jurídic ofert pel COMIB per a qualsevol altre tipus de consulta. (Reclamacions fetes amb retroactivitat il·limitada)